Prof. dr. Chantal van der Horst

adviseur_vanderhorst_small

Vanaf 1985- het begin van haar opleiding tot plastisch chirurg- is Prof. dr. Van der Horst geïnteresseerd in de analyse en behandeling van vasculaire malformaties en hemangiomen. Daarnaast heeft zij speciale interesse in aangeboren afwijkingen in het algemeen. Vanaf 1989 is zij staflid in het AMC. In 1990 organiseerde zij met de werkgroep Aangeboren Vaat Afwijkingen het congres voor de ISSVA ( international society for study of vascular anomalies) in Amsterdam. Vanaf die tijd is zij zeer actief betrokken bij de aangeboren vaatafwijkingen ook internationaal. Haar promotieonderzoek met de titel “Considerations on port-wine stains and their treatment” spreekt voor zich.

In de loop van de jaren heeft zij met vele anderen samenwerkend onderzoek gedaan en gepubliceerd over aangeboren vaatafwijkingen. Er is samenwerking met genetici, dermatologen, andere plastisch chirurgen, vaatchirurgen, interventieradiologen en patiëntenverenigingen. Door de krachten te bundelen komt men langzaam tot meer inzicht in de gevolgen van de aangeboren vaatafwijking voor de patiënten. Daarnaast komen er steeds meer inzichten in de oorzaken van het ontstaan van de vaatafwijkingen. Deze ontwikkelingen gaan helaas langzaam.

Vanaf 2000 is Prof. dr. Van der Horst hoogleraar plastische chirurgie in het AMC en opleider van jonge plastisch chirurgen die uiteraard ook kennis en inzicht meekrijgen over de aangeboren vaatafwijkingen.

 

Dr. Peter de Laat

Dr. Peter de Laat (1958) is sinds 1989 werkzaam in het Erasmus MC – Sophia kinderziekenhuis als algemeen academisch kinderarts.

Tot 2013 was hij hoofd van de medium care kindergeneeskunde. Hij is onderwijscoördinator kindergeneeskunde en lid van de opleidersgroep kindergeneeskunde voor het onderdeel algemene kindergeneeskunde. Speciale aandachtsgebieden: Onderwijs en Opleiding; vasculaire afwijkingen; spina bifida, oncologie en infectieziekten.

Vanaf de oprichting in 1994 is hij verbonden aan het multidisciplinaire WEVAR team (Werkgroep Vasculaire Afwijkingen Rotterdam), samen met kinderdermatoloog  Suzanne Pasmans (voorheen Arnold Oranje tot zijn emeritaat in 2013) en kinderchirurg Hester Langeveld (voorheen Gerard Madern).

In de afgelopen 20 jaar zijn op de multidisciplinaire WEVAR polikliniek meer dan 1500 kinderen gezien met een vasculaire afwijking. Alle nieuwe patiënten worden gezamenlijk gezien door kinderarts, kinderdermatoloog en kinderchirurg voor het stellen van de juiste diagnose en ter bepaling van het vervolgbeleid.

Het WEVAR aandachtsgebied van Peter de Laat is de systemische behandeling van vaattumoren bij kinderen (m.n. hemangiomen, kaposiforme hemangioendotheliomen en kaposiforme lymfangiomatose).

 

Dr. Charlène Oduber

charlene_oduber_01

Dr. Charlène Oduber promoveerde op 12 januari 2011 op 'Clinical aspects of vascular malformations and deregulated growth': een klinisch en genetisch onderzoek naar aangeboren vaatmalformaties in combinatie met een plaatselijk verstoorde groei van bot en/of weke delen. Dit is een samenwerkingsverband tussen het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Ouduber is ook medisch- adviseur van de Stichting Klippel-Trenaunay Nederland (SKTN). Zij heeft verschillende nationale en internationale presentaties hierover gehouden en heeft hiervoor verschillende prijzen gewonnen. Tevens is ze co-auteur van een hoofdstuk in het leerboek flebologie van prof. Neuman.

 

Prof. dr. Suzanne Pasmans

Pasmans rondde haar geneeskunde-opleiding in Leiden cum laude af. In 1996 promoveerde ze aan de Universiteit van Amsterdam op IgE- afhankelijke histamine vrijmakende activiteit en heeft zij de opleiding tot immunoloog afgerond. In het Institut Curie, Inserm, in Parijs deed zij moleculair biologisch onderzoek. In 2000 voltooide zij de opleiding tot dermatoloog/venereoloog in Utrecht. Vervolgens heeft zij zich in het UMC Utrecht-Wilhelmina Kinderziekenhuis verder toegelegd op de (kinder)allergologie en kinderdermatologie en wetenschappelijk onderzoek gedaan binnen de kinderdermatologie (vooral voedselallergie, eczeem, vaatafwijkingen, aangeboren huidafwijkingen). Daarnaast ontwikkelde zij zorgvernieuwingen voor kinderen met huidafwijkingen (zij ontving daarvoor pijzen van de NPCF en de NVDV) en is zij ook initiator van het digitale Kinderhuidhuis: www.huidhuis.nl
Zij is voorzitter van de Domeingroep Kinderdermatologie van de Nederlandse Vereniging van Dermatologie en Venereologie en actief binnen de richtlijnen ontwikkeling voor kinderen met huidafwijkingen zoals de richtlijn Huid voor de jeugdgezondheidszorg, congenitale nevi en herziening constitutioneel eczeem. Sinds augustus 2013 is zij werkzaam als hoogleraar Kinderdermatologie in het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam-Sophia Kinderziekenhuis & Havenziekenhuis.

 

Dr. Millan Patel

Millan Patel is klinisch assistent professor binnen de afdeling Medische Genetica van de Universiteit van British Columbia en werkt als klinisch geneticus in het Britisch Columbia Kinderen en Vrouwen ziekenhuis in Vancouver, Canada. Hij heeft onderzoekservaring in Drosophila, muis en menselijke genetica. Hij is mede-oprichter en Onderzoeks Directeur voor de Rare Disease Foundation en heeft een passie voor het de promotie van onderzoek met als doel de zorg te verbeteren voor families in de zeldzame ziekten community. Zijn huidige onderzoek richt zich op het vinden van de genetische oorzaken van het Adams-Oliver syndroom en CMTC.

 

Dr. Wouter W. van der Schaar

wouter_vanderschaar_01

Van 1969 tot 2000 was Van der Schaar klinisch psycholoog op de Dermatologische Afdeling van toenmalig Binnen Gasthuis en later in Academisch Medisch Centrum tot aan zijn pensioen. Doelstelling, het verbreden van draagvlak voor-en onderzoek naar, de psychologische factoren die van invloed zijn op het beloop c.q. ontstaan van (chronische) huidziekten. Op dit psycho-dermatologisch terrein volgde ook een promotie.  Hij is adviseur van enkele Dermatologische Patiënten Verenigingen.
Naast de medische psychologie houdt hij zich ook bezig met de behandeling van Post Traumatische Stress Stoornissen (PTSS) bij slachtoffers in binnen- en buitenland en verder heeft hij 10 jaar gewerkt in de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) te Hilversum. Nog steeds behandelt hij patiënten met diverse problemen.

   

Prof. dr. Maurice van Steensel

maurice_vansteensel_01

Maurice van Steensel (1969) studeerde geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Tijdens zijn studie en na zijn afstuderen werkte hij als onderzoeker op de afdeling Klinische Genetica, waar hij ook moleculair onderzoek deed. Erfelijke huidziekten hadden hem toen al gegrepen en toen zich de gelegenheid voordeed verhuisde hij van de Genetica naar de Dermatologie om daar te werken aan een promotie en opgeleid te worden tot dermatoloog. Samen met prof. Peter Steijlen verzorgde hij in Nijmegen de polikliniek voor erfelijke huidaandoeningen. In 2003 verhuisde hij naar de dermatologie in Maastricht, waar hij in 2005 promoveerde op de moleculaire genetica van erfelijke haarziekten. In 2006 sloot dr. van Steensel zijn opleiding tot dermatoloog af. Inmiddels geeft hij leiding aan het onderzoeksprogramma erfelijke huidziekten en aan het laboratorium voor experimentele dermatologie dat hij samen met dr. Michel van Geel vanaf 2003 heeft opgebouwd. In het Maastrichts Universitair Medisch Centrum zijn er nu drie goed bezochte spreekuren voor erfelijke huidziekten waar mensen van over de gehele wereld worden gezien.

 

Prof. dr. Peter Steijlen

Prof. Peter Steijlen is dermatoloog en hoofd van de afdeling dermatologie van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+). Deze afdeling heeft als speerpunt genodermatologie (erfelijke huidziekten). Er bestaat in het MUMC+ een goede samenwerking met de afdeling Klinische Genetica, kindergeneeskunde en kinderneurologie. Maandelijks vinden er monodisciplinaire en multidisciplinaire spreekuren plaats in Maastricht. Om patiënten reistijd te besparen is er ook een spreekuur in Veldhoven. Prof. Peter Steijlen is eveneens verbonden aan het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven; patiënten met ichthyosis kunnen ook op deze locatie advies krijgen. Daarnaast vindt er wetenschappelijk onderzoek plaats op het laboratorium “Experimentele Dermatologie” onder leiding van dr. Michel van Geel. De Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra heeft de afdeling dermatologie van het MUMC+ erkent als Expert Centrum voor ichthyosen. Dit betekent dat de voorziening extra gefaciliteerd wordt. Het Expert Centrum is opgenomen in de European Reference Network Skin. Prof. Peter Steijlen heeft geneeskunde gestudeerd in Leiden. Hij heeft zijn opleiding dermatologie gevolgd in Groningen en Nijmegen. In Nijmegen is hij gepromoveerd op het onderwerp “Monogene verhoorningsstoornissen” met specifieke studies op het gebied van de diagnostiek en de behandeling van ichthyoses. Meerdere dermatologen zijn bij hem gepromoveerd op hetzelfde ziektebeeld.

 

Dr. Maaike Vreeburg

Maaike Vreeburg is klinisch geneticus in het MUMC+ te Maastricht (Nederland). Ze werkt sinds 2003 aan de polikliniek klinische genetica. In 2004 startte ze met collega’s een multidisciplinaire polikliniek van de afdelingen klinische genetica en dermatologie waar patiënten met vragen over erfelijke aandoeningen van huid, nagels, tanden, haren en bloedvaten van de huid (de zogenaamde genodermatosen) terecht kunnen. In 2008 voltooide ze haar opleiding tot klinisch geneticus en werkt sindsdien in deze functie in het MUMC. Sinds mei 2015 is zij hoofd van de polikliniek klinische genetica.
Haar klinische interesse in het veld van de genodermatologie wist ze in de afgelopen jaren te combineren met wetenschappelijk onderzoek. Dit resulteerde in december 2014 in een promotie met een proefschrift met de titel “The multidisciplinary team Genodermatosis: a simple strategy to solve complex cases”.
Naast genodermatologie heeft zij de zorg voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, neurogenetica en  kinderneurogenetica als aandachtsgebieden. Niet alleen de individuele patientenzorg maar ook innovatie van zorg voor mensen met zeldzame aandoeningen, door scholing of research, in nationaal en internationaal verband, hebben haar warme interesse.