Eén van onze medisch adviseurs Prof. dr. Suzanne Pasmans heeft op 7 februari 2014 haar oratie gehouden in de Erasmus Universiteit in Rotterdam (Nederland). De titel van haar oratie was 'korte lijnen in de kinderdermatologie'. Suzanne gaf in een indrukwekkende presentatie weer wat zij voor heeft in haar speciale rol in de kinderdermatologie en dat is veel belovend!
Aan het einde van haar oratie heeft zij samen met een aantal patiëntjes de officiële opening verricht van het Huidhuis
Een cruciale opmerking van Suzanne: kinderen zijn geen kleine volwassenen (dit zei Prof. dr. Arnold Oranje ook vaak als kinderdermatoloog). Het behandelen van kinderen met dermatologische problemen is echt anders dan bij volwassenen!

 

In Nederland wordt per jaar bij ongeveer 1,2 miljoen kinderen een huidafwijking gediagnosticeerd. Veel voorkomende huidaandoeningen zijn eczeem, infecties, aardbeivlekken, moedervlekken, luieruitslag en acne. In twintig procent van de gevallen van eczeem gaat het om een ernstige afwijking die specialistische zorg behoeft, maar deze lang niet altijd krijgt. Volgens Suzanne komt het helaas vaak voor dat kinderen met bepaalde huidaandoeningen te laat naar specialisten worden doorverwezen. De juiste diagnose wordt niet gesteld, of een goede behandeling blijft uit, met alle gevolgen van dien voor het kind. Overigens komt het omgekeerde ook voor, dat kinderen onnodig worden doorverwezen naar een specialist.

Op Huidhuis kunnen ouders van kinderen met een huidafwijking zelf een symptoomcheck doen. Heeft het kind bijvoorbeeld last van rode vlekken op het hoofd en jeuk, dan kunnen deze symptomen worden aangevinkt en verschijnt een lijst aandoeningen, met plaatjes om te vergelijken met de symptomen van het kind. Ouders kunnen dan zelf al met zelfzorgmiddelen een behandeling starten, of ze kunnen bepalen of een kind professionele zorg nodig heeft. Ook als reeds een aandoening is vastgesteld, kunnen ouders terecht op Huidhuis. In een bibliotheek van op alfabetische volgorde gerangschikte aandoeningen is betrouwbare informatie te lezen. Ouders kunnen lezen welke behandelingen er zijn, wanneer moet worden doorverwezen naar een specialist, wanneer kan worden afgebouwd met medicatie en hoe dat moet. Ook alle medische richtlijnen zijn er in opgenomen. De ervaring van Suzanne is dat ouders uitstekende partners zijn van professionele zorgverleners. Zij is van mening dat artsen hier beter gebruik van moeten maken. Iedere patiënt of ouder kan in het Huidhuis een dossier aanmaken en bijhouden welke stappen hij/zij heeft ondernomen in de behandeling. Dit dossier kunnen zij delen met andere behandelaren, die er eveneens aantekeningen in kunnen maken, zodat iedere zorgverlener weet welk traject de patiënt heeft doorlopen en welke medicatie is toegediend. Huidaandoeningen worden dikwijls onderschat. Misschien omdat we ze normaal zijn gaan vinden doordat ze zo vaak voorkomen. Het is zaak dat de scholing van jeugdgezondheidsartsen, huisartsen en kinderartsen op dit gebied verbetert door het een duidelijke plek in de opleiding te geven. Juist omdat de cijfers zo schokkend hoog zijn.

Bovenstaande tekst is deels overgenomen van de website van Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland.