De Nederlandse organisatie PGOSupport (Patiënten, Gehandicapten en Ouderen) organiseerde op 11 maart 2016 in Slot Zeist een middag voor besturen van dergelijke organisaties waaraan ruim 100 bestuursleden van allerlei organisaties deelnamen.
De maatschappij is aan verandering onderhevig en dit heeft ook gevolgen voor non-profit organisaties zoals die van ons. 

Het zijn woelige tijden voor patiëntenorganisaties. Het bestuur staat voor de taak om te zorgen voor stevigheid en spankracht, zodat de organisatie zowel intern als extern optimaal presteert. Dat vraagt om de achterban actief betrekken, voldoende fondsen werven, een goed imago, een stevige positie.

Stevigheid en spankracht van een organisatie worden bepaald door verschillende factoren:

  • Het DNA van de organisatie. Waarom is de organisatie opgericht, welke kenmerken en bijwerkingen heeft dat?
  • Hoe staat het met daadkracht en competentie, met menskracht en middelen?
  • Hoe speelt de organisatie in op nieuwe ontwikkelingen?
  • Over welke praktische kennis en hulpmiddelen beschikt de organisatie?

Jacob Schipper en Lex van der Heijden hebben deelgenomen aan deze middag namens onze organisatie. 

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties in Nederland hebben samen een half miljoen leden en 20.000 vrijwilligers terwijl de totale bevolking in Nederland plm. 17 miljoen mensen telt.