Al vele jaren bieden wij persoonlijke medische adviezen aan tijdens onze wereldwijde ledenvergadering in Nederland. Wij hebben dan een aantal van onze medisch specialisten, meestal hoogleraren, beschikbaar die gratis medische adviezne geven gedurende de dag. 
De afgelopen jaren is het aantal persoonlijke medische adviezen tijdens deze dag sterk toegenomen. In 2015 was het aantal 20 waardoor zelfs twee medisch adviseurs paralllel moesten werken om iedereen een persoonlijk medisch advies te kunnen geven. Eén van onze medisch adviseurs, Prof. dr. Suzanne Pasmans, stelde na afloop van onze conferentie in 2015 voor om de medische adviezen uit te breiden en verder te professionaliseren.
Nieuwe aanpak ledenvergadering 2016