• Missie
 • Activiteiten
 • Ledenvergadering NL
 • Kinder website
 • Familiedag

Mission

CMTC OVM Missie

"Onze activiteiten zijn gericht op het welzijn van mensen met vasculaire malformaties zoals CMTC ('Van Lohuizen syndroom') en het bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek naar deze aandoeningen."

CMTC Efteling 20090613 007

CMTC activiteiten

Een indruk van de vele activiteiten welke wij ondernemen. Met speciale dank aan Mark Knopfler (Dire Straits) voor de toestemming om zijn muziek te mogen gebruiken!

 
Member Meeting NL

Ledenvergadering NL 2015

Onze ledenvergadering werd dit jaar op 14 november 2015 georganiseerd in Nederland.
Totaal waren 126 mensen aanwezig uit 10 landen.

Lees meer

jezz

Jongeren Educatie Zeldzame Ziekten

Dit is een speciale website voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 10-15 jaar. Hier kun je op ontdekkingsreis door verschillende werelden samen met Amy en Max!

 

Familiedag 2015 (Efteling)

Op zaterdag 27 juni was het weer zover: de Nederlandse CMTC-OVM familiedag! Dit jaar zijn wij weer naar de Efteling geweest!
Het was een perfecte dag in alle opzichten!

Lees meer

Registreer
als lid

Een huidtherapeut behandelt de zieke en/of beschadigde huid. Hiervoor heeft hij/zij de 4-jarige HBO-opleiding Huidtherapie gevolgd aan de Hogeschool Utrecht of Haagse Hogeschool. De titel huidtherapeut is een beschermde titel, vastgelegd in wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg(wet BIG, artikel 34).

De Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) is een beroepsvereniging welke de belangen behartigt van de huidtherapeuten in Nederland. De NVH ontwikkelt kwaliteitsbeleid, organiseert na- en bijscholingsprojecten voor haar leden en is aangesloten bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP).
Bovendien is de NVH vertegenwoordigd in de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici. Een huidtherapeut heeft de mogelijkheid opgenomen te worden in het Kwaliteitsregister Paramedici. Hierin wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de wet BIG. Vervolgens wordt elke vijf jaar een registratie gemaakt of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring.

Huidtherapeuten beschikken over verschillende technieken en vaardigheden voor onder meer:

 • Ontharing.
 • Acnetherapie.
 • Camouflagetherapie.
 • Oedeemtherapie.
 • Littekentherapie.
 • Laser/lichttherapie.
 • Wondzorg.

 

Tijdens en na de behandelingen geven huidtherapeuten adviezen aan de patiënten mee. Deze zijn bedoeld ter ondersteuning van de therapie of ter voorkoming van de klacht/aandoening.

Tevens werkt de huidtherapeut nauw samen met (huis)artsen, specialisten en andere disciplines.

Bij CMTC patiënten kunnen er mogelijke complicaties optreden tijdens het verloop van de aandoening. Mogelijke optredende associaties kunnen zijn een of meerdere naevus flammeus (wijnvlekken), atrofie (verdunning) of hypertrofie (verdikking) en verlittekening van de huid of aangedane ledemaat.


Wanneer er sprake is van (lymf)oedeem kan er oedeemtherapie toegepast worden d.m.v. zwachtelen (bandageren), manuele lymfedrainage (zacht pompende manuele massage om het lymfoedeem te verplaatsen), lymftaping (tape ontwikkelt als aanvulling op de oedeemtherapie om vocht in de juiste richting te stimuleren en af te voeren) en pneumatische compressietherapie (d.m.v. een opblaasbaar manchet geschikt voor de benen en/of armen welke vervolgens wordt opgepompt en leeg gelaten, hierdoor wordt het lymfoedeem verplaatst).

 


Bij een of meerdere naevus flammeus bij CMTC patiënten kan er camouflagetherapie toegepast worden.
Bij camouflagetherapie wordt er met speciale camouflagemiddelen de afwijkende huidskleur minder zichtbaar gemaakt. De huidtherapeut leert het de patiënt aan om zelf de camouflage aan te brengen.

Een andere mogelijkheid bij vaatproblematiek is het behandelen van vaataandoeningen met een vaatlaser. Met behulp van laserstralen kunnen deze haarvaatjes door de huid heen, zonder de huid te beschadigen verwijderd worden. Het laserlicht dringt door de huid en zoekt het oxyhemoglobline van het bloedvat op waardoor deze wordt geabsorbeerd en uiteindelijk wordt vernietigd.

Huid- en oedeemtherapie Oost Gelre    www.huidtherapieoostgelre.nl      Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Let op: wij raden aan altijd eerst een dermatoloog of vaatspecialist te raadplegen die bekend is met CMTC voordat een huidtherapeut een eventuele behandeling start!

Melanomen komen de laatste vijftien jaar steeds vaker voor in Nederland. "Mensen hebben meer vrije tijd dan vroeger én ze gaan tegenwoordig veel meer in de zon zitten of maken gebruik van de zonnebank. Zonverbranding is de boosdoener, zeker als dat op jeugdige leeftijd gebeurt", zegt dr. Michette de Rooij. Zij is als dermatoloog verbonden aan het VieCuri Medisch Centrum in Venlo/Venray. "Het melanoom van de huid heeft de unieke eigenschap dat het een vorm van kanker is die aan de 'buitenkant' zit en dus voor iedereen zichtbaar. In theorie zou het dus mogelijk moeten zijn dat zowel medici als leken een melanoom snel herkennen. Vroege herkenning is van belang, want dan is de behandeling nog relatief eenvoudig en de kans op genezing groot."

Ontwikkelingstijd
"Meestal ontstaat huidkanker uit een moedervlek die opeens 'onrustig' wordt, van vorm en/of kleur verandert. Soms is een melanoom gedeeltelijk of geheel pigmentloos en lastig te herkennen. Bij vrouwen komen melanomen vaker op de benen voor en bij mannen meer op de romp. Maar ze kunnen ook op niet zonbeschenen huid ontstaan. Huidkanker overkomt je niet van de ene op de andere dag. Daar kan een behoorlijk lange ontwikkelingstijd aan voorafgaan." Met zonlicht als boosdoener? Even strijkt De Rooij door het asblonde kapsel: "Het is vermoedelijk niet zozeer de lange blootstelling aan zonlicht waardoor het melanoom ontstaat, maar de grootste risicofactor is zonverbranding. Vooral als deze plaatsvindt vóór de leeftijd van twintig jaar. Op jonge leeftijd is de kans om schade op te lopen die tot een melanoom leidt veel groter dan op latere leeftijd. Houd dus vooral kinderen uit de zon. Het is ook wel een beetje logisch, trouwens. Moedervlekken ontstaan gedurende de kindertijd en puberteit. Dan zijn de moedervlekcellen nog volop in ontwikkeling en dus kwetsbaar. Daarnaast speelt het huidtype een rol: mensen die snel verbranden in de zon hebben een groter risico een melanoom te krijgen. In ongeveer 10% van de melanomen zijn er aanwijzingen voor een erfelijke aanleg." Uw advies luidt? "Let op veranderende moedervlekken. Daar is een handige ABCDE-regel voor [zie schema - red.]. Het is lang niet altijd een melanoom, want het kan ook een gewoon wratje zijn. Vanaf veertig tot vijfenveertig jaar krijgt bijna iedereen ouderdomswratten. Die wratten kan de huisarts gelukkig vrijwel altijd goed herkennen, bij twijfel weghalen en opsturen. Als een huisarts het niet vertrouwt, zal hij of zij verwijzen naar een dermatoloog. Stel dat bezoek dan niet uit. Want hoe eerder het melanoom kan worden weggehaald, des te groter is de kans op genezing."

Opsporing verzocht
De Rooij promoveerde in 1997 op het proefschrift Volunteer mela-noma screening: pros and cons. Met andere woorden: is screening op basis van zelfselectie en -detectie bij melanomen zinvol? "Het oproepen van mensen zonder klachten zoals in een bevolkingsonderzoek leidt in dit geval alleen maar tot bangmakerij van een groot deel van de bevolking. Omdat volwassenen allemaal gemiddeld zo'n dertig moedervlekken groter dan 2 mm hebben. Dat willen we niet. Ik heb destijds onderzocht of 'vrijwillige screening' een optie is. Met een groot team hebben we twee Open Dagen in Zuid-Limburg georganiseerd. Tijdens deze dagen konden mensen een plekje of plekjes laten zien dat ze niet helemaal vertrouwden. Ook mensen met een verhoogd risico zoals zeer veel moedervlekken, aangeboren moedervlekken, een licht huidtype (al dan niet met veel zonnebrand) of een melanoom in de directe familie werden geattendeerd op deze actie. Het resultaat was verpletterend: bijna 4200 mensen kwamen erop af. Dat kwam vooral door mond-tot-mondreclame. Er kwamen veel meer vrouwen dan mannen langs én die mannen bleken ook minder goed geïnformeerd te zijn over risicofactoren voor melanomen dan vrouwen. Veel mannen werden daarnaast door hun vrouw/partner naar de Open Dag gestuurd. Vrouwen/partners spelen een belangrijke rol bij vroegdetectie. Dat is een open deur, het zij zo... Daarmee is ook een belangrijke risicogroep te omschrijven: oudere mannen zonder partner. Zij komen vaak pas in een late fase naar de dermatoloog." Wat had u de mensen te bieden? "Mensen kregen de gelegenheid om een plekje te laten bekijken, maar ook de mogelijkheid de hele huid te laten inspecteren. Dat laatste leverde weinig extra's op en kostte veel meer tijd! Hierbij teken ik aan dat mensen met bepaalde kenmerken (zoals veel moedervlekken, licht huidtype) volgens het geldende protocol van deze Open Dagen helemaal nagekeken werden. Daarna hebben we gedurende een jaar deze groep mensen gevolgd om te kijken of er belangrijke huidafwijkingen (denk aan melanomen) gemist waren. Dat was niet het geval. Mensen bleken dus zeer wel in staat zijn een soort 'voorselectie' te verzorgen." Is er ooit een vervolgstudie gedaan met hetzelfde model? "Nee. Ons onderzoek vond plaats in een politiek gevoelige tijd waarin men worstelde met de Wet op het bevolkingsonderzoek en er was een krapte aan dermatologen. Bovendien was er op dat moment nog onvoldoende inzicht bij beleidsmakers in de omvang van de naderende huidkankerepidemie. Eigenlijk is het jammer dat zo'n vervolgstudie ontbreekt, want een goede kosten-batenanalyse zou zeer welkom zijn en ontbreekt in mijn proefschrift." Peinst even. "Vrijwillige screening is een soort 'Publieksvoorlichting- Plus' oftewel 'Publieksvoorlichting met Extra Service'. Geef mensen de kans plekjes te herkennen en te laten checken. Geef die mensen ook de gelegenheid vragen te stellen. Dat is de crux. Het belang van goede voorlichting is niet te onderschatten." Want uit studies elders in de wereld weten we dat voldoende kennis bij het publiek uiteindelijk pas leidde tot dunnere melanomen" De campagne rond de Open Dag van het Huidfonds juicht u dus toe? 'Vanzelfsprekend. Het is een mooi en zelfs uniek initiatief genomen door zowel professionals als patiëntenorganisaties. Een mens kan niet zuinig genoeg zijn op zijn huid. Het is een kostbaar, maar kwetsbaar bezit. En bovendien heeft huidkanker, zoals gezegd, de eigenschap dat deze aan de buitenkant zit en door eenieder in een vroege fase te ontdekken is."

Achterbuurman
Een stelling van haar proefschrift luidt: De dermatologie is meer dan andere specialismen gevoelig voor 'over de heg-geneeskunde'. Wat bedoelt ze daarmee? "Het kan een dermatoloog overkomen dat hij/zij in de lift staat en van iemand rechtstreeks de vraag krijgt, alsof het de normaalste zaak van de wereld is: 'Goh, dermatoloog, wat leuk.... Wat vindt u trouwens van dit plekje?' Om vervolgens een lichaamsdeel in het openbaar te tonen. Zomaar, patsboem, sans gêne. Dat overkomt een gynaecoloog echt niet..." Schaterlachend: "Toen ik 18 jaar geleden net verhuisd was stond een (mij onbekende) achterbuurman zomaar op de stoep. Hij had een nare plek in zijn nek... Nou vraag ik je! Zoals gezegd, verdient elke huidafwijking zorgvuldige inspectie met aandacht voor de hele huid en moet je je niet tot inferieure sneldiagnostiek laten verleiden."

Onschuldige moedervlek Melanoom                              
Teken Betekenis

 

 

 

Asymmetrisch (ongelijk)

Een moedervlek is symmetrisch als er een denkbeeldige streep doorheen kan worden getrokken en beide helften aan weerzijden van die streep elkaars spiegelbeeld zijn. Symmetrie is een teken van goedaardigheid, asymmetrie kan wijzen op een melanoom.

 

 

  Border (rand) Een onregelmatige en grillige rand is verdacht voor melanoom.

 

 

  Color (kleur) Twee of meer verschillende kleuren (lichtbruin, donkerbruin, rood, zwart, wit-roze) binnen één plek is verdacht voor melanoom.

 

 

  Diameter (doorsnede) Moedervlekken tot 6 mm zijn meestal onschuldig, een moedervlek groter dan 6 mm in doorsnede is een reden om op te letten. De grootte alleen is geen reden voor ongerustheid. Een moedervlek die alleen groter is geworden zonder één van de veranderingen genoemd onder de eerdere drie te hebben is meestal onschuldig.
    Evolutie Een verandering in de moedervlek is een reden om die in de gaten te houden. Het zwarte deel is nieuw ontstaan.

 

Bron: Huid & haar (Stichting Nationaal Huidfonds)

Het 'Netherlands Consortium for Healthy Ageing' is een samenwerkingsverband tussen universiteiten, de overheid - via het Netherlands Genomics Initiative - en grote firma's zoals Unilever. Tamar Nijsten, dermatoloog aan het Erasmus MC, staat in de frontlijn van dat onderzoek waar het de huid betreft. "Uitermate spannend", aldus Nijsten. Een vraaggesprek over gezond ouder worden, de genen achter huidveroudering, de relatie tussen huid en uiterlijk, én de relatie tussen de conditie van de huid en het medisch welbevinden en het eigen boerenverstand.

Wat is de voorspellende waarde van rimpels?
"Het thema 'gezond ouder worden' is erg trendy. Dit onderzoek is echter bijzonder. Normaliter vertrekken we als onderzoekers vaak vanuit een ziekte. Van daaruit gaan we op zoek naar het verloop van die aandoening en de best mogelijke behandeling, maar ook leert dit ons iets over hoe het normaal zoumoeten verlopen. In dit grootschalig onderzoek hebben we een omslag in ons denken gemaakt. We kijken niet naar veroudering als een kwaal, nee,
we bezien het fenomeen veroudering als een normaal proces, brengen het in kaart en proberen daaruit lessen te leren en ziektes beter te begrijpen." Toeval "We zijn min of meer toevallig bij dit onderzoek betrokken geraakt.We deden al onderzoek naar rimpelvorming van de huid, in het kader van een mogelijke risico-inschatting op het krijgen van huidkanker. Zo zijn we betrokken geraakt bij dit grootschalig onderzoek. Die verbreding en verdieping juich ik natuurlijk alleen maar toe".

Hoe veroudert de huid eigenlijk?
"Tijdens de veroudering daalt de celdeling in de huid, vermindert de collageenaanmaak en veranderen de elastinevezels van structuur: zij worden stugger. De zichtbare veranderingen zijn een daling in de talgproductie - en van het vochtgehalte - dat is de reden waarom veel bejaarden last hebben van een droge huid en verminderde elasticiteit van de huid. De dikte van de opperhuid neemt af en het onderhuidse vetweefsel wordt dunner. Het gevolg is dat de huid slapper wordt en gaat rimpelen".

Wat zijn de belangrijkste intrinsieke en extrinsieke factoren bij huidveroudering?
"Van de intrinsieke factoren is nog maar bitter weinig bekend, behalve dat de eenmeer genetische aanleg heeft dan de ander en dat er een paar verouderingssyndromen zijn met specifieke gendefecten. Vergis je niet: we kijken in ons vak naar de buitenkant - de huid - en moeten dan maar gissen naar wat er aan de binnenkant gebeurt. Van de extrinsieke factoren is meer bekend: de blootstelling aan zonlicht en roken zijn de twee belangrijkste factoren die maken dat huid veroudert. Andere dingen die een rol spelen, zijn voeding, hormonale veranderingen zoals in de overgang en lichaamsgewicht. Het moge duidelijk zijn dat een obees persoon minder rimpels heeft dan de slanke medemens".

Hoe verhouden die in- en extrinsieke factoren zich ten opzichte van elkaar?
"Dat weten we nog niet. Toch hopen we beide factoren binnen één model te kunnen presenteren. Ooit..."

Verre toekomstmuziek dus?
Zijn ambitie weerspreekt dit meteen: "Nee hoor. Ik hoop echt dat we binnen twee tot vier jaar zo'n model te ontwikkelen, waarin de interactie duidelijker wordt".

Binnen- en buitenkant Zegt huidveroudering iets over de algemene gezondheidstoestand?
"Hierover is weinig bekend. Nóg weinig bekend... Het is allemaal wel erg spannend.We hebben hier in Rotterdam het voorrecht dat de Rotterdam Study (ERGO Onderzoek) nog loopt. Hierin worden ongeveer 15.000 mensen, al jaren lang, gevolgd. Over die mensen zijn veel gegevens verzameld, vooral op medisch en genetisch gebied, maar ook in termen van gedrag. Dat onderzoek is vooral op de 'binnenkant' gericht, zoals hart- en vaatziekten, dementie, oogaandoeningen en ga zo maar door. Binnen die groep mensen bekijken wij nu de conditie van de huid en hoe rimpels zich ontwikkelen, pigmentvlekken ontstaan en de elasticiteit van de bloedvaten afneemt. Het zou werkelijk geweldig leuk zijn als er een verband te leggen valt tussen de toestand van de huid én de inwendige medische conditie. Het zou de dermatologie ook meer aanzien geven, want dan kun je aan de buitenkant al een beetje voorspellen hoe het verouderingsproces aan de binnenkant verloopt.Maar of we werkelijk in staat zijn dat verband te leggen, durf ik niet met zekerheid te zeggen".

Oud of jong?
Het gezegde luidt: een mens is zo oud als hij zich voelt... Klopt dat?
"Hierover is vooral vanuit psychologische kant naar gekeken, en ik ben niet goed op de hoogte van de vakliteratuur daaromtrent. Wat wij doen, is kiezen voor onderzoek met harde parameters: het fenotype.We laten een grote groep mensen een aantal foto's zien van menselijke gezichten. We weten van die mensen op de foto's hoe oud ze zijn, en waar ze in hun leven aan blootgesteld zijn. We vragen vervolgens de panelleden een inschatting te maken van de leeftijd. Natuurlijk ontstaan dan afwijkingen, de ene groep mensen zal jonger geschat worden, de andere groep juist ouder. En een deel krijgt uiteraard een correcte leeftijdsinschatting. We zijn dan benieuwd welke factoren maken dat een mens jonger dan wel ouder wordt ingeschat. Het moge duidelijk zijn dat ook de farmaceutische industrie met grote belangstelling wacht op de resultaten van deze studie". Niet alleen "Natuurlijk kunnen we dit allemaal niet alleen doen. Binnen Erasmus MC doen we dit onderzoek in goede samenwerking met de afdeling Epidemiologie en de afdeling Forensische Moleculaire Biologie. Bij de laatste vakgroep - onder leiding van Manfred Kayser - is men bezig om vanuit een druppel bloed allerhande genetische factoren op te sporen die iets zeggen over het uiterlijk van iemand. Dus diens huidkleur, de kleur van de ogen, en wie weet - ooit - over het ouder worden van de huid, c.q. het krijgen van rimpels. Deze kruisbestuiving tussen diverse afdelingen is bijzonder vruchtbaar".

Laten we terugkeren naar de grote boosdoener bij huidveroudering, de zon. Lopen roodharige mensen meer risico op huidverandering door hun extra gevoeligheid voor zonlicht?
"Met mijn boerenverstand is dat makkelijk te beantwoorden. Als roodharige mensen net zo lang in de zon zouden zitten als 'normale'mensen, zouden ze beslist meer vatbaar zijn voor huidverandering. Maar dat gebeurt niet omdat de meeste roodharigen hun zongedrag allang hebben aangepast".

Heeft het zin je leven lang te smeren met zonbeschermende crèmes?
"Absoluut , want het helpt tegen veroudering van de huid én het neemt veel risico's weg op het krijgen van huidkanker. Weet je wat de beste 'uitvinding' is in het kader van de preventie van rimpels?" Ik ben benieuwd... "Recent heeft men aan gewone dagcrème een klein beetje zonnebrandcrème toegevoegd. Dus wie voor zijn vrouw goede dagcrème koopt, zorgt er mede voor dat ze een gezonde en goede huid houdt".
Zwijgt even. "Niemand die dat beseft!"

Met dank aan magazine Huid juni 2012.

 

 

De huid is het omhulsel dat ons afschermt van de buitenwereld en ons beschermt tegen allerlei invloeden van buitenaf.
De menselijke huid is opgebouwd uit onderstaande delen:

 • De opperhuid (epidermis) is de huid die direct zichtbaar is.
 • De lederhuid (corium of dermis).
 • Bindweefsel (subcutis).
 • In onderstaande tekst worden de volgende onderwerpen besproken:

Opperhuid

 • Lederhuid
 • Bindweefsel
 • Talg- en zweetklieren

Opperhuid

De opperhuid bestaat voor het grootste deel uit slechts één type cel: de keratinocyt. Deze cellen worden in de onderste laag (de basale laag) gevormd en schuiven langzaam naar boven. Geleidelijk gaan de cellen over in een dode verhoornde cellaag, de hoornlaag, waar de cellen steeds losser tegen elkaar liggen. De verbinding tussen de afzonderlijke opperhuidcellen is van groot belang voor de bescherming van de huid zoals tegen uitdroging. Normaal gesproken is deze huid slechts enkele tienden van een millimeter dik waarbij de hoornhuid niet meer is dan een dun vliesje. Op plaatsen waar de huid veel eelt bevat (handpalmen en voetzolen) is de hoornhuid extra dik. Doordat de cellen zich voortdurend delen en uiteindelijk aan de bovenkant afschilferen, vernieuwt de opperhuid zich ongeveer éénmaal per maand. De afschilfering aan het oppervlak is, behalve op het behaarde hoofd bij roos en bij bepaalde huidaandoeningen (bijvoorbeeld psoriasis), normaal gesproken niet zichtbaar.

In de opperhuid bevinden zich behalve keratinocyten nog melanocyten. Deze laatste zijn pigmentcellen die tussen de cellen van de basale cellaag liggen en pigmentkorrels maken die via uitlopers worden overgedragen aan de keratinocyten. Het pigment van de pigmentkorrels, melanine, bepaalt voor een belangrijk deel de kleur van de huid en beschermt het lichaam tegen zonlicht. Hoe meer pigmentkorrels, hoe donkerder de huid.

De opperhuid vormt in zijn geheel een natuurlijke barrière tegen chemische stoffen en fysische invloeden als zuren, uitdroging en beschadiging door zonlicht. De huid beschermt ons tevens tegen het binnendringen van bacteriën, schimmels en virussen.

Lederhuid

De lederhuid is een 1-3 mm dikke bindweefsellaag welke voornamelijk bestaat uit bindweefselcellen, bindweefselvezels en een gel-achtige grondsubstantie.

De onderkant van de opperhuid en de bovenkant van de lederhuid zijn niet vlak. De grens vertoont een sterk golvend patroon met in- en uitstulpingen waardoor beide lagen in elkaar grijpen en de opperhuid in de lederhuid is verankerd. De uitstulpingen van de lederhuid in de opperhuid zitten vol met hele kleine bloedvaatjes en lymfevaatjes van waaruit de bovenliggende opperhuid wordt gevoed en afvalstoffen worden afgevoerd. Meer naar onderen in de lederhuid bevindt zich een dicht vlechtwerk van grotere bloedvaatjes en lymfevaatjes. Andere zenuwvezels verzorgen de talg- en zweetklieren, de spiertjes rond de haren en de bloedvaatjes. De bloedvaten in de huid zijn niet alleen verantwoordelijk voor de voeding en zuurstofvoorziening van de huid, maar ook voor het regelen van de lichaamstemperatuur. De huiddoorbloeding bepaalt in belangrijke mate de hoeveelheid warmte die aan de buitenwereld wordt afgegeven. De vezels in de huid bepalen de rekbaarheid en de trekvastheid van de huid. Hoe ouder de huid is, des te minder rekbaar en trekvast. In de lederhuid bevinden zich ook de zenuwuiteinden die de mens tast-, pijn- en temperatuurzin verschaffen.

Bindweefsel

Het onderhuidse bindweefsel bestaat voornamelijk uit vet. Het heeft een belangrijke functie als warmte-isolerende laag, energie-opslagplaats en stootkussen.

Talg- en zweetklieren

De talgklieren zijn verspreid over de gehele huid behalve op de handpalmen en voetzolen. Zij liggen altijd naast een haarfollikel en monden daarin uit. Talg bestaat uit een mengsel van vettige stoffen die de huid soepel houden en beschermen tegen uitdroging. Gemiddeld zijn er een kleine honderd talgklieren per vierkante centimeter. Op het midden van de borst en de rug, in het gezicht en op het behaarde hoofd loopt dit aantal op tot bijna duizend. Mensen met een hoge talgproductie hebben dan ook vaak last van vet haar.

Zweetklieren komen eveneens over het gehele lichaam voor en vallen uiteen in twee soorten. De zogenaamde eccriene zweetklieren komen over het hele lichaam voor en spelen een belangrijke rol bij het regelen van de lichaamstemperatuur. Bij emoties en nervositeit scheiden voor de klieren in het gezicht en de handpalmen veel zweet af. De zweetklieren in de oksels, de apocriene zweetklieren, hebben een andere bouw en functie. In het dierenrijk spelen deze een belangrijke rol bij het herkennen en het afbakenen van het leefgebied. Bij de mens kan deze geur sexueel prikkelend werken.

Met dank aan de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie.

jezz

Upcoming Events

Geen gebeurtenissen gevonden

anbi aproved

Twitter

CMTC-OVM @NirohshahS We did participate.
About 5 hours ago
CMTC-OVM On December 8 we helped organize and participated in World Light Day in the Netherlands. Every 2nd Sunday in Decemb… https://t.co/TS1xLAi5Tg
maandag 09 december 2019 14:29
CMTC-OVM RT @inesernando: More than 800 HCPs have applied to join the ERNs. The final number will be known by the end of 2020. Geographic coverage…
vrijdag 06 december 2019 19:00