×

Fout

Categorie niet gevonden

Stappen

Het registratie proces verloopt in een aantal stappen.

 1. Het aanmelden van de basis gebruiker gegevens inclusief geldig email adres en sterk wachtwoord en een captcha.
 2. Na het met goed gevolg invullen van basis gebruikers gegevens krijgt u een bevestiging per e-mail.
 3. Vervolgens krijgt u een nieuw formulier te zien waarop u om nadere gegevens gevraagd wordt. Het invullen van dit formulier met persoonlijke gegevens moet binnen 10 minuten afgerond worden. Indien de inschrijving niet voltooid is zal het formulier niet geaccepteerd worden en zal de tot dan toe verstrekte informatie verloren gaan.
 4. Na het invulllen van dat formulier ontvangt u een activatie e-mail. In deze email staat een activatie link / code. Het activeren is bedoeld om zeker te stellen dat het gebruikte email adres ook daadwerkelijk aan u toebehoort.
 5. Nadat u uw account geactiveerd heeft, zal een van de bestuursleden uw aanvraag controleren. Voor leden en donateurs zal uw account na ontvangst van de contributie resp. donatie geactiveerd worden. Tot die tijd heeft u geen toegang tot de website.

Wachtwoorden

Het laatste jaar hebben we gemiddeld meer dan 7000 pogingen per maand gezien van onbevoegden om in te loggen! cmtc.nl geeft leden toegang tot privacy gevoelige informatie en die mag niet op straat komen te liggen ten gevolge van makkelijk te raden wachten wachtwoorden. Voor de website hanteren we hierom een zeer strict wachtwoord regime.

Wachtwoorden moeten minimaal 10 tekens lang zijn en tenminste de volgende tekens bevatten

 • Onderkast
  ( a,b,c... )
 • Bovenkast
  ( A,B,C... )
 • Cijfers
  ( 0,1,2.. )
 • Symbolen/Leestekens
  ( !,@,#,... )


Goed: *HUre4tdA9 of M1jnW@chtWoord

Fout: MijnWachtWoord geen leestekens of cijfers M1jnW@cht te kort