vrijwilliger

  • Wij hebben een nieuwe vrijwilligster: Wilma van As.
    Zij zal onze gasten ontvangen als gastvrouw voor onder meer registratie tijdens onze wereldwijde conferentie op 12 november in Nederland.

    Wilma is verpleegkundige in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort, is getrouwd met Pim en heeft een dochter Sanne. Haar hobby's zijn racefietsen, lezen en de i-pad.