Naast leden, donateurs, artsen, sponsors, vrijwilligers en derden hebben wij nu ook ambassadeurs die onze organisatie een warm hart toedragen en op de een of andere manier ondersteunen. Wij zijn druk doende ambassadeurs te werven. Wij hebben inmiddels de volgende ambassadeurs.

Oud-minister-president prof. dr. Jan Peter Balkenende studeerde economische en sociale geschiedenis en Nederlands recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Aan deze universiteit promoveerde hij op het proefschrift 'Overheidsregelgeving en maatschappelijke organisaties' en werd hij in 1993 bijzonder hoogleraar. Van juli 2002 tot oktober 2010 was hij minister-president. Sinds 1 december 2011 is hij hoogleraar Governance, Institutions and Internationalisation aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Nederland). Op 1 april 2011 trad hij als partner toe tot Ernst & Young, waar hij zich in het bijzonder bezighoudt met corporate responsibility en international affairs.

 

Dr. Steve Groft
was de initiator en directeur van de zeldzame ziekten organisatie binnen het Amerikaanse National Institute of Health (NIH) sinds de start in mei 1983.
Sinds de start heeft hij patiëntenorganisaties geholpen zoals onze organisatie. Steve en zijn medewerkers zijn goed bekend in de patiëntenorganisaties en zij hebben deze organisaties gestimulueerd in hun onderzoek op het gebied van zeldzame ziekten. Onder leiding van Steve zijn honderden wetenschappelijke workshops en conferenties georganiseerd.

Officieel is Steve met pensioen gegaan begin februari 2014 maar hij gaat verder met zijn missie.
 

Sport is de passie van Monique Kalkman! De passie die haar energie geeft, oftewel 'Powered by Passion'. Sinds haar vijfde jaar is zij al dol op sport en  had een Olympische droom die later Paralympisch werd. Op haar veertiende jaar was Monique topfit en kreeg kanker (Ewing tumor), waaraan zij een dwarslaesie overhield zodat zij in een rolstoel belandde. Zij werd daarna de eerste sporter met een beperking die meervoudig Paralympisch- en wereldkampioene werd in twee verschillende sporten. Twaalf jaar daarna heeft zij haar maatschappelijke carrière prioriteit gegeven en inmiddels heeft zij de sportsmaak te pakken en wel met golf. In haar werk als manager innovatie en participatie voor Welzorg zet ze zich in voor initiatieven en goede doelen ter bevordering van participatie en beeldvorming van mensen met een functiebeperking of ziekte.