Binnen onze organisatie zijn de invloed en medezeggenschap op de volgende wijze geregeld:

  1. Leden kunnen onder meer via de Algemene Ledenvergadering punten aandragen maar ook direct het bestuur benaderen.

  2. Donateurs kunnen direct het bestuur benaderen.

  3. Met betrekking tot sponsors (en 'grote' donateurs) hanteren wij ethische richtlijnen. Ten eerste willen wij niet in zee gaan met sponsors die zich bezighouden met wapenhandel, kinderarbeid, etc.. Ten tweede willen wij geen sponsering door politieke partijen, etc. Ten derde willen wij onze onafhankelijkheid behouden en zullen geen inmenging in ons beleid accepteren door een sponsor.
    Sponsors kunnen direct het bestuur benaderen.